ขั้นตอนการสมัคร และวิธีเข้าเล่นเกม Puzzle Guardians


  

         เกม Puzzle Guardians ท่านสามารถทำการเลือกใช้ ID สำหรับ Log in ได้ 3 ประเภท คือ 
         • Play ID 
         • Facebook ID
         • Google ID


    
    
       • Play ID 
       PlayID Login เป็นระบบ Login ของ Playpark หากมีบัญชี PlayID แล้วจะสามารถ Login เข้าเกมได้ทันที แต่ถ้ายังไม่มี PlayID
       ให้แตะที่ปุ่ม "Register for PlayID" เพื่อสมัครไอดี หรือสมัครได้ที่นี่  
 
       บัญชี Puzzle Guardians จะผูกกับ PlayID เมื่อทำการ Login
     
       • Facebook ID
       Facebook Login ใช้บัญชี Facebook ในการ Login ในช่องให้กรอกข้อมูล Facebook Login เพื่อดำเนินการเข้าเกมถ้ายังไม่มีบัญชี
       Facebook ให้ทำการสมัครโดยแตะที่ "Create Account" หรือสมัครได้ที่นี่  
 
       บัญชี Puzzle Guardians จะผูกกับ Facebook เมื่อทำการ Login

     
     
       • Google ID
       Google Login ใช้บัญชี Google หรือ Gmail ในการ Login โดยใส่ข้อมูลบัญชี Google ในช่อง Sign In ถ้ายังไม่มีบัญชี Google
       สามารถสมัครได้โดยแตะที่ "Create Account" หรือสมัครได้ที่นี่ 
 
       บัญชี Puzzle Guardians จะผูกกับ Google ID เมื่อทำการ Login

       เมื่อท่านสมัครไอดีและทำการ Log in เชื่อมต่อ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าสู่เกมได้ทันที