Big update, New stage: SPIRIT AYOTHAYA (14/09)
1.Cập nhật lục địa mới  “SPIRIT AYOTHAYA”Boss mới > Kochayuth / NakaTrang bị rớt mới > Muaythai / Yamong Set

2.Gói Gacha khuyến mãi đặc biệt

Gia tăng tỉ lệ cho  Nuania / Kumarn / Mezkaizer / Takien

3.Cập nhật Gacha Treasure Box>  Ayotaya / Siam Malai / Batoo Thaititan Set