Big Update New Stage Gleam Cavern

 

 
Chào mừng!
    Chúng tôi vui mừng thông báo về chi tiết của bản cập nhật sắp tới vào 5/10/2016 đó cũng bao gồm một đợt bảo trì hàng tuần từ 10h00-16h00. Vui lòng kiểm tra chi tiết của bản cập nhật như dưới đây.
 
Cập nhật mới
 
  1. Vùng đất mới “Gleam Cavern”. Con đường băng giá sẽ làm lạnh cóng trái tim của những nhà phiêu lưu.
 

 
  1. Boss mới > Kingblizz  và Enragain

 

 
  1. Trang bị mới sẽ rớt từ Gleam Cavern
 
2 Stars

 
 
3 Stars

 
 
4 Stars

 
 
 
  1. Các Guardian mới sẽ rớt từ Gleam Cavern
 
 
 
2 Stars

 
 
3 Stars

 
 

 
 
  1. Bộ trang bị mới mang chủ đề Halloween!
Chúng có thể được lấy từ Barbel Tower trong chế độ sự kiện
 
Vampire Set : 5 Stars
 
 

 
 
 
Dracular Set : 5 Stars (TừSpecial Halloween Package sẽ được update sau)